Legislatie si proceduri

Informatii legale, proceduri si resurse legislative

Mai multe detalii Solicita informatii

Informatii companie

Decizia de autorizare nr. 275/13.02.2008 

Numar inscriere in Registrul ASF  PJR05SAIR/320025/13.02.2008

Numar inregistrare in Registrul Comertului J40/21078/2017 

Cod Unic de Identificare 22227862

Capitalul social 1.773.600 RON

 

Situatii financiare

Situatiile financiare ale Patria AM la 31.12.2022 conform IFRS

Situatii financiare la 31.12.2021

Raportul auditorului 2021

Situatiile financiare ale Patria AM la 31.12.2020 conform IFRS

Situatiile financiare ale Patria AM la 31.12.2019 conform IFRS

Situatiile financiare ale Patria AM la 31.12.2018 conform IFRS

Situatiile financiare ale Patria AM la 31.12.2017 conform IFRS

Situatiile financiare ale Patria AM la 31.12.2016 conform IFRS

Situatiile financiare ale Patria AM la 31.12.2015 conform IFRS
Situatia privind rezultatele retratarii informatiilor din contabilitate la 31 decembrie 2015

Situatiile financiare ale Patria AM la 31.12.2014 conform IFRS
Diferentele dintre tratamentul contabil conform Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene si tratamentul prevazut de Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014

Situatiile financiare ale Patria AM la 31.12.2013 conform IFRS
Diferentele dintre tratamentul contabil conform Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene si tratamentul prevazut de Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013

Situatiile financiare ale Patria AM la 31.12.2012 conform IFRS
Diferentele dintre tratamentul contabil conform Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene si tratamentul prevazut de Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012

Situatiile financiare ale Patria AM la 31.12.2011 conform IFRS
Diferentele dintre tratamentul contabil conform Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene si tratamentul prevazut de Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011

 

Prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului

Fat-Gafi

FATF-GAFI

Financial Action Task Force (FATF) este un organism inter-guvernamental, al carui scop este dezvoltarea si promovarea politicilor nationale si internationale de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.
Viziteaza site 

Council of Europe

MoneyVAL

MoneyVAL este Comitetul de experti pentru evaluarea masurilor contra spalarii banilor si finantarii terorismului al Consiliului Europei.
Viziteaza site 

ASF Romania

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Autoritatea de Supraveghere Financiara are rolul de a stabili, supraveghea, sprijini si dezvolta piata de capital din Romania.

Viziteaza site

Sectiune site ASF privind sanctiuni internationale 

Alerte internationale Link 1

Alerte internationale Link 2

Lista consolidata a persoanelor fizice si juridice urmarite pe plan international  

ONPCVSB

ONPCSB

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Viziteaza site  
 

 

Proceduri

Drepturile investitorilor

Extras din Politica de remunerare a SAI Patria Asset Management S.A

Extras din Procedura de primire si solutionare a petitiilor

Extras din Reguli si proceduri privind procesul decizional ce vizeaza adoptarea deciziilor de investitii si exercitarea drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute

Extras din Reguli si proceduri care sa permita transmiterea ordinelor in vederea executarii prompte si echitabile a tranzactiilor cu instrumente financiare

Extras din politica risc privind integrarea riscurilor de durabilitate si transparenta efectelor negative asupra durabilitatii la nivel de entitate

Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor SAL-FIN

Dispozitii privind transparenta si cerintelor de publicare

Politica de implicare pentru fondurile administrate

Informatii AGA

Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor – 17 Decembrie 2020
Convocare AGEA 17.12.2020

Hotarare AGEA 17.12.2020

Formular de Subscriere