Nota informativa 23 Septembrie, 2010 cu privire la modificarile documentelor fondurilor administrate

Patria Asset Management SA informeaza investitorii Fondului Deschis de Investitii Patria Global si ai Fondului Deschis de Investitii Patria Stock cu privire la modificarea documentelor acestora prin Decizia nr. 1205/21.09.2010 in cazul FDI Patria Global si prin Decizia nr. 1206/21.09.2010 in cazul FDI Patria Stock dupa cum urmeaza:

Afla mai multe detalii Solicita informatii

 

I.                    Modificari comune

§  Modificari intervenite prin Dispunerea CNVM nr. 9/2010 referitoare la: posibilitatea efectuarii de subscrieri si rascumparari  prin agentii de distributie, modalitatea de evaluare a unora dintre activele FDI, etc.

§  Modificarea prevederilor referitoare la obligatiile investitorilor privind impozitul pe castigul din investitia in unitati de fond.

§  Introducerea unui program prestabilit de subscrieri.

§  Reformularea obiectivelor investitionale, a profilului investitorului si a politicilor de investitii a fondurilor

§  Alte modificari: actualizarea unor informatii ca urmare a efectului schimbarii sediului societatii, a componentei consiliului de administratie, a obiectului de activitate.

 

II.                  Modificari in cazul FDI Patria Global

§  Reducerea comisionului de administrare de la 0,5% la 0,2%

§  Reducerea expunerii pe actiuni tranzactionate la 35% din activul fondului

 

III.                Modificari in cazul FDI Patria Stock

§  Reducerea comisionului de administrare de la 0,5% la 0,4%

§  Introducerea in cadrul limitelor de investitii si a actiunilor care urmeaza sa fie tranzactionate

§  Introducerea comisioanelor de depozitare pe pietele externe 

 

Modificarile mentionate mai sus completeaza si modifica corespunzator Prospectul de emisiune, Prospectul simplificat, Regulile Fondului si Contractul de societate civila. Toate celelalte prevederi din documentele fondurilor raman in vigoare.

Modificarile intervenite in documentele Fondurilor Deschise de Investitii Patria Global si Patria Stock, intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii prezentei note de informare.

Investitorii Fondurilor Deschise de Investitii Patria Global si Patria Stock care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondului, altele decat cele efectuate in vederea alinierii la prevederile Dispunerii de masuri C.N.V.M. nr. 9/2010, au posibilitatea ca, in intervalul de 10 zile dintre data publicarii notei de informare a investitorilor si data intrarii in vigoare a modificarilor autorizate, sa rascumpere numai integral unitatile de fond detiunte.

Detalii complete privind documentele modificate ale fondului pot fi consultate la sediul SAI Patria Asset Management SA din Sibiu, str. Dorului nr. 20, etaj 4, ap. 25A, tel. 0369/430532, fax. 0369/430533, e-mail: office@patriafonduri.ro, la distribuitorii Fondului, precum si accesand site-ul www.patriafonduri.ro