Nota informativa din 07.10.2013 catre investitorii Fondului deschis de investitii Carpatica OBLIGATIUNI

Va anuntam ca prin Avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. A/18 din 04.10.2013, noul depozitar al FDI Carpatica Obligatiuni este Banca Comerciala Romana S.A., in baza contractului de depozitare nr. 9566/08.08.2013. Banca Comerciala Romana S.A. este autorizata ca depozitar prin Decizia CNVM nr. 27/04.05.2006, inscrisa in Registrul ASF cu numarul PJR10DEPR/400010. Banca Comerciala Carpatica S.A.  are sediul in Bucuresti, Sector 3, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 5, cod 030016, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, cod unic de inregistrare nr. 361757, Registrul BNR RB-PJR-40-008/1999, tel: +(04)21 4074200; adresa web: www.bcr.ro. Prin Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. A/460 din 04.10.2013 se suspenda emisiunea si rascumpararea titlurilor de participare ale FDI Carpatica Obligatiuni, in vederea realizarii transferului activelor fondurilor intre Raiffeisen Bank S.A. si Banca Comerciala Romana S.A.