Nota informativa catre investitorii Fondurilor deschise de investitii Patria Stock si Patria Global

Va anuntam ca prin Avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr 41 din 17.11.2011, noul depozitar al fondurilor administrate de Patria Asset Management S.A. este RAIFFEISEN BANK S.A., in baza contractului de depozitare nr. 3277/11.10.2011. Raiffeisen Bank este autorizata ca depozitar prin Decizia CNVM nr. 54/08.01.2004, inscrisa in Registrul CNVM cu numarul PJR10DEPR/400009. Raiffeisen Bank are sediul in Bucuresti, sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 4, cod 011857, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/44/1991, cod unic de inregistrare nr. 361820, atribut fiscal RO, Registrul BNR RB-PJR-40-009/1999, tel: +(04)21 3061270; 1289; 1226; 1272; 1204; Fax: +(04)21 3120273, adresa web www.raiffeisen.ro. Prin Decizia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr 1186 din 17.11.2011 se suspenda emisiunea si rascumpararea titlurilor de participare ale Fondurile Deschise de Investitii Patria Global si Patria Stock, in vederea realizarii transferului activelor fondurilor intre ING BANK NV Amsterdam Sucursala Bucuresti si RAIFFEISEN BANK S.A.