Note de informare, privind modificarile aduse documentelor Fondului Deschis de Investitii Carpatica STOCK, si respectiv al Fondului Deschis de Investitii Carpatica GLOBAL.

Aceste note de informare pot fi consultate pe site-ul www.patriafonduri.ro, in sectiunea de rapoarte periodice a fiecarui fond, dati click pe link-urile de mai sus sau la sediul societatii de administrare SAI Patria Asset Management SA din Sibiu, str. Autogarii nr. 1, tel. 0369/430532.