Nota informativa 28 octombrie 2010, privind modificarea auditorului financiar al Fondului Deschis de Investitii Patria Global si Fondului Deschis de Investitii Patria Stock

Patria Asset Management SA informeaza investitorii Fondului Deschis de Investitii Patria Global si ai Fondului Deschis de Investitii Patria Stock cu privire la modificarea auditorului financiar, respectiv au fost incheiate contracte de servicii de audit cu societatea Ernst & Young Assurances Services SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, Premium Plaza Building, etaj 3, sector 1, tel. +(40)21 402 4000; fax: +(40)21 410 7046, e-mail: office@ro.ey.com, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J40 /5964 /1999, cod unic de inregistrare 11909783, societate membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 077/15.08.2001.

Afla mai multe detalii Solicita informatii

Informatii suplimentare  se pot obtine la sediul Patria Asset Management SA din Sibiu, str. Dorului nr. 20, etaj 4, ap. 25A, tel. 0369/430532, fax. 0369/430533, e-mail: office@patriafonduri.ro, la distribuitorii Fondului, precum si accesand site-ul www.patriafonduri.ro